keskiviikko 23. syyskuuta 2015

Syväekologiaa?

Kävin maanantaina luennolla, jossa avattiin vähän syväekologian periaatteita ja käsitteitä. Luennon piti Göran Ekström. Norjalainen filosofi Arne Næss ei ole suuntausta keksinyt, vaan muotoillut lähinnä ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi mistä on kyse ja Ekström avasi noita periaatteita.

Syväekologian ajattelusuunta on hahmoteltu jo joskus 70-luvulla, mutta filosofia ei juuri vanhene, vaikka periaatteita lukisi nykyäänkin.

Pääperiaatteet: 
  1. Inhimillisen ja ei-inhimillisen elämän hyvinvointi ja kukoistaminen maapallolla on itseisarvo. Ei-inhimillisen elämän arvo ei riipu sen hyödyllisyydestä ihmisen tarkoituksiin.
  2. Myös elämänmuotojen rikkaus ja monimuotoisuus ovat arvoja itsessään, ja ne myötävaikuttavat inhimillisen ja ei-inhimillisen elämän kukoistamiseen maapallolla.
  3. Ihmisillä ei ole oikeutta vähentää tätä rikkautta ja monimuotoisuutta muuten kuin tyydyttääkseen välttämättömät tarpeensa.
  4. Pyrkimys ihmiselämän ja kulttuurien kukoistamiseen sekä pyrkimys ihmisten väkiluvun laskemiseen ovat sopusoinnussa keskenään.
  5. Nykyinen ihmisen aiheuttama häiriö ei-inhimilliselle elämälle on kohtuuton, ja tilanne on huononemassa nopeasti.
  6. Siksi ihmisten toiminnan ja sen perusteiden on muututtava. Muutos vaikuttaa talouselämän, teknologian ja ideologian perusrakenteisiin.
  7. Ideologinen muutos on pääasiassa muutosta kohti elämän laadun ja itseisarvon kunnioittamista, ei pitämistä kiinni elintason kohoamisesta. Laadun ja määrän ero tiedostetaan syvällisesti.
  8. Kaikilla, jotka hyväksyvät edellä luetellut kohdat, on velvollisuus osallistua suoraan tai välillisesti tämän välttämättömän muutoksen aikaansaamiseen.
Sen verran kiinnostavalta kuulosti, että nyt on tilattuna lehti "Elonkehä" ja odotan minkälaista filosofista pohdintaa se tarjoaa. 

Onko mahdollista yhdistää ruoantuotanto, ekologia ja onnellinen elämä?

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti