tiistai 8. maaliskuuta 2016

Pohdintaa omavaraisemman elämän syistä.

 
Kirjoittaja: Erno


Eläminen suomalaisessa kulutuskulttuurissa tarkoittaa usein liiallista luonnonvarojen tuhlausta. Sellaisten tavaroiden ostamista joita ei oikeastaan tarvitse. Ajankäyttöä asioiden parissa jotka kaventavat yksilön kokonaisvaltaista hyvinvointia ja samalla koko ympäröivän maailman hyvinvointia. On helpompi olla ostamatta, kuin selvittää mikä on eettistä ja millä ostoksella ei ympäröivä maailma voi pahoin ja mikä ei loppupeleissä tue omaa kokonaisvaltaista hyvinvointia. Varsinkin kun markkinoinnissa ja jopa tuotteiden tutkimuksessa valehdellaan kuluttajalle. Kuluttajana ei voi olla ihan varma onko tuote sittenkään eettinen. Tutkimatta ostostaan, ostaa hyvin helposti omaa etiikkansa vastaan ja koska etiikka vasta käytännön moraalina luo tekoja, jotka ovat hyviä, ei tiedostamaton kulutus voi olla moraalista. Sillon jää tuotantoketjun työksi päättää mikä on eettistä. Toistuvasti ja tavaksi asti on tullut selkeäksi, ettei tuotantoketjut aina pyri eetisyyteen, vaan tuottamaan rahaa ketjun omistajille liian usein. Se ei tarkoita, että kaikki ketjun osasista toimisivat tällä tavoin. On myös paljon hyvää ja eettistä tuotantoa, sitä kannattaakin seurata. Mitä tarkemmin tutkii, sitä enemmän löytää hyvää tapaa missä tuotteet käyvät eettisen tien alkutuottajalta kuluttajalle.

Omavaraisuuteen pyrkiminen tuo lisää henkilökohtaista riippumattomuutta ja omanarvontuntoa. Se tarjoaa myös tilaisuuksia huolehtia apua tarvitsevista. Se luo sosiaalisia suhteita elinympäristöön jotka ovat hyödyksi vastavuoroisesti kaikille ja yhteistyö on tärkeä yksilön turvan ja elämän kannalta.

Työelämän pelisäännöt kovenevat ja työntekijän selkänahka on tulevaisuudessa vieläkin kovemmalla. Tuota kilpailuasetelmaa itseään kohtaan voi kaventaa tuottamalla ruokaa, energiaa ja työtä itselleen. Luodaan tietotaitoja suomalaisesta ruoasta ja luonnosta sekä käytännön tapoja miten saada pöytään ruokaa jopa ilmaiseksi, jonka ravintoarvot ovat kohdillaan ja joiden eettinen kokonaisuus on kunnossa. Paikallinen vaihdantatalous tuo samoin ajattelevat samojen kulutustottumuksien äärelle ja se luo turvaa, työtä ja saa aikaan paljon ja se mahdollistaa paljon. Myös yksilöllisen hyvinvoinnin.

Paikallisuus ei tarvitse fossiilisia polttoaineita ruoan tuottamiseen, jalostamiseen ja kuljettamiseen kuluttajalle samoissa määrin, kuin esimerkiksi ruoan tuottaminen toisella puolella maapalloa.
Ymmärrys energioista kasvaa ja näin mahdollistuu omakohtaiset valinnat erilaisten energioiden suhteen.
Suhde luontoon ja sen ymmärrykseen kasvaa. Ymmärrys mikrobeista, hyönteisistä, madoista ja maaperästä on tärkeää, sillä maaperässä luodaan inhimillisenkin elämän pohja. Ilman luontoa ei ole inhimillistäkään elämää ja se on kokonaisuutena tärkeää, ei vain leijonat, pandat tai jääkarhut. Ne ovat pieni osa tuhoutuvaa luontoa ja monella muulla on niitä suurempi merkitys inhimilliselle elämälle maapallolla. Ei tämä vähennä niiden arvoa, vaan nostaa muun elämän arvoa niihin nähden. 

Tulevaisuudennäkymät:
Suomi köyhtyy ja syödä tarvitsee silti. Etiikka työmarkkinoilla. Riippuvuus yhteiskunnasta, jonka tulevaisuus ei hyvältä näytä, pienenee. Köyhtyvä luonto.
Olla oman itsensä herra on arvona mittaamaton tai vähintäänkin se mitataan yhden ihmisen kokonaisuutena huomioiden koko humaani elämä, kaikkine sen pienintä osastakin tarkastellen. Tämä ei poista ihmisen kykyä sekä pakkoa yhteistöhön häntä ympäröivän elämän kanssa. Näkemään elämänsä olevan kiedottuna koko biosfääriin, jota yksilö tarvitsee elämänsä tueksi. Ilman ympäröivän elämän huomioimista yksilö paketoi tulevaisuutensa mahdottomaan asuun! Omavaraisuus pakottaa yksilön monella tasolla yhteistyöhön ympäröivän elämän kanssa. Huomioimaan sen mikä inhimilliselle elämälle on pakollista, jotta ihmisellä on mahdollisuus jatkumoon ja parhaassa tapauksessa jopa tekemään tekoja, joilla tämä elämän jatkumo mahdollistuisi vieläkin pidemälle. Auttamaan jopa biosfääriä kannattelemaan elämää. 

Tekeminen asian eteen jolla on tulevaisuuttaa on elämisen kannalta merkittävin motiivi. Sen tuottamat hyödyt ovat tutkimattomat osittain, mutta kiistattomat! Se luo suunnan ja tarkoituksen joka ei ole ristiriidassa muun elämän kanssa. Koko sen laajudessaan ja aina pienintä osasta tarkastellen. Se luo sisällön josta käsin mahdollistuu analyysi elämästä, sen pakottavista osasista koostuen.
Mitä ilman ihminen ei tule toimeen? On kysymyksenä varsin laaja kokonaisuus tarkastella jonka osanen ja jonkinlainen vastaus omavaraisuus on. Se mahdollistaa sen säästämisen biosfääriissä mitä ilman ihminen ei tule toimeen.

Aiheesta muissa blogeissa:
http://maa-tuskat.blogspot.fi/2016/03/kymmenen-syyta-omavaraisuuteen.html
http://www.korkeala.fi/blogi/meidan-top-10-syyta-omavaraisempaan-elamaan/
http://varmuusvara.blogspot.fi/2016/03/omat-motiivit-tavoitella-omavaraisuutta.html